محصولات الکتروشیمی شرکت مهندسی بهپژوه

شرکت مهندسی بهپژوه نزدیک به سه دهه در زمینه تولید و ارائه تجهیزات الکتروشیمی مشغول فعالیت می باشد که اخذ تائیدیه سازنده انحصاری بودن تجهیزات مهندسی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کسب رتبه ابتکار از سیزدهمین جشنواره خوارزمی، ثبت اختراع دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات و همچنین دستگاه الکترود دیسک چرخان، صدور تاییدیه کارایی عملکرد مطلوب دستگاههای آنالیز کننده از اساتید صاحب نام الکتروشیمی در سراسر کشور و بالاخره ارائه و نشر مقالات متعدد منتشر شده در ژورنال های معتبر علمی در دنیا از جمله دستاوردهای آن بوده است.